Peticija za ukinitev prisilnega RTV prispevka

Osnova demokratične družbe, kakršno poznamo iz najbolj razvitih evropskih držav, je gotovo pluralnost medijev. Medijska krajina v kateri se lahko s svojimi prepričanji najde vsak državljan.

Naša država je v tem trenutku pred pomembno prelomnico: ne le gospodarsko, ampak tudi družbeno lahko stopi na novo razvojno stopnico, ki jo bo popeljala v družbo teh - po napredku in demokratičnosti - prvorazrednih družb.

Ugotavljamo, da je trenutna slovenska drugorazrednost v veliki meri plod enostranskega medijskega poročanja. Tako poročanje je rezultat utrjenih struktur v medijih, ki preprečujejo pluralnost. Namesto demokratičnega izražanja različnih svetovnonazorskih prepričanj imamo velikokrat možnost slediti samo točno določenemu. A tudi to prepričanje velikokrat ni iskreno, ampak ga zaradi netransparentnosti lastniških in drugih pritiskov narekujejo politični in kapitalski interesi. To bi lahko kmalu pripeljalo do konca demokracije v naši državi.

Vabimo vas, da s podpisom te peticije prispevate svoj kamenček v mozaiku, ki bo Slovenijo popeljal iz sivine enostranskega poročanja v novo družbeno resničnost. V njej bo imel vsak posameznik priložnost s svojim mnenjem prispevati k demokratičnemu napredku družbe. Tudi vi!

Podpišite peticijo

ljudi je že podpisalo peticijo. Oglej si seznam!

Naše zahteve

  • Medijsko krajino, kjer bodo mediji predstavljali demokratično platformo za soočanje različnih družbenih konceptov in prepričanj.
  • Medije, zlasti javne, ki bodo sledili svojemu deklariranemu poslanstvu, da zagotavljajo neodvisno, objektivno in resnicoljubno informiranje ter pokrivajo demokratične potrebe vseh prebivalcev, ne glede na njihovo politično, versko ali drugo prepričanje.
  • Ustavitev političnega aktivizma v medijih, še posebej javnih, kot je RTV Slovenija.
  • Ukinitev prisilnega plačevanja RTV prispevka in možnost prostovoljne dodelitve tega prispevka mediju po lastni izbiri državljana.
  • Revizija medijskih in oglaševalskih monopolov ter njihova ukinitev.

Kdo smo

Odgovornost.je je pobuda Inštituta dr. Antona Korošca in časopisa Slovenec. Prizadevamo si za več odgovornosti, transparentnosti in resnicoljubnosti v medijih in politiki. V ta namen organiziramo serijo dogodkov, kjer oblikujemo koncepte in zahteve v dobro vseh državljanov.